Richter Automation Deggendorf GmbH

Impressum

Jogi nyilatkozat:
Ezt a weboldalt a lehető legnagyobb gondossággal hozták létre és ellenőrizték. A kiadó azonban nem vállal felelõsséget a megadott információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minõségéért. A kiadó általában kizárja a felelõsségét a kárért, amelyet a megadott információk használata vagy fel nem használása, vagy a helytelen és hiányos információk felhasználása okozott, kivéve, ha a kiadó számára bizonyítható, hogy szándékosan vagy súlyos gondatlanságból cselekedett.

Hivatkozások és linkek:
A kiadó kifejezetten kijelenti, hogy abban az időben, amikor a linkeket külső weboldalakon helyezték el, nem volt felismerhető illegális tartalom a linkelt oldalakon. A kiadó nem befolyásolja a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítását, tartalmát vagy szerzői körét.

Ezért kifejezetten elhatárolja magát az összes összekapcsolt oldal tartalmától, amelyet a link létrehozása után megváltoztattak. A jogellenes, helytelen vagy hiányos tartalmakért, és különösen az ilyen módon szolgáltatott információk felhasználásából vagy felhasználásából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója felel.

Ez a nyilatkozat vonatkozik a honlapon található összes hivatkozásra, valamint az összes olyan oldalra, amelyre a linkek vagy reklámcsíkok vezetnek. Ha a weboldal tartalma megsérti az alkalmazandó szerzői jogot vagy a védjegytörvényt, akkor az értesítést követően a lehető leghamarabb eltávolítjuk.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információk
Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik személyes adataival, amikor meglátogatja weboldalunkat. A személyes adatok azok az adatok, amelyekkel személyesen azonosíthatók. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkat az adatvédelmi nyilatkozatunkban találhat a szöveg alatt.

Adatgyűjtés a weboldalunkon
Ki felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?
A weboldalon az adatfeldolgozást a weboldal üzemeltetője végzi. A kapcsolattartó adataikat a weboldal impresszuma alatt találhatja meg.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?
Egyrészről az Ön adatait gyűjti össze, amikor közli velünk. Ez pl. olyan adatok, amelyeket kapcsolattartó űrlapon ad meg.

IT-rendszerünk automatikusan gyűjt más adatokat, amikor meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (például internetes böngésző, operációs rendszer vagy az oldal elérésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan rögzíti a weboldalunkra való belépés után.

Mire használjuk az Ön adatait?
Az adatok egy részét összegyűjtik annak biztosítása érdekében, hogy a weboldal helyesen legyen megjelenítve. Más adatok a felhasználói viselkedés elemzésére szolgálnak.

Milyen jogokkal rendelkezik adataival kapcsolatban?
Önnek joga van bármikor, ingyenesen információt kapni a tárolt személyes adatok származásáról, címzettjéről és céljáról. Arra is joga van, hogy ezen adatok helyesbítését, blokkolását vagy törlését kérjék. Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen, ha további kérdései vannak az adatvédelemmel kapcsolatban. Arra is joga van, hogy panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

2. Általános és kötelező információk

Adatvédelem
Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.

Amikor ezt a weboldalt használja, különféle személyes adatok kerülnek összegyűjtésre. A személyes adatok olyan adatok, amelyek segítségével személyesen azonosíthatók. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk rámutatni, hogy az interneten keresztüli adatátvitel (például e-mailben történő kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságokkal járhat. Az adatokat nem lehet teljes mértékben megvédeni a harmadik felek hozzáférésétől.

Információk a felelős testületről
A weboldalon az adatfeldolgozás felelős szerve:
Richter Automation Deggendorf GmbH
Hirzau 23
94469 Deggendorf
Telefon: +49 (0) 151 710 22 362
E-Mail:

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (például név, e-mail cím stb.) feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása
Számos adatfeldolgozási művelet csak kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Bármikor visszavonhatja beleegyezését. Elegendő egy informális e-mail értesítés e-mailben. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

Panasz benyújtásának joga az illetékes felügyeleti hatóságnál
Az adatvédelmi törvény megsértése esetén az érintett személynek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz. Az adatvédelmi kérdésekben a felelős felügyeleti hatóság a szövetségi állam állami adatvédelmi tisztviselője, amelyben társaságunk székhelye. Székhelyünk Bajorországban található, a Bajor Állami Adatvédelmi Felügyeleti Hivatal elérhetőségei a következő linken találhatóak: https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html.

SSL titkosítás
Ez a webhely biztonsági okokból és az olyan bizalmas tartalmak átvitelének védelme érdekében, mint például a weboldal üzemeltetőjeként küldött megrendelések vagy megkeresések, az SSL titkosítást használja. A titkosított kapcsolatot felismerheti az a tény, hogy a böngésző címsora „http: //” -ról „https: //” -re változik, és a böngésző sorában található zár szimbólum alapján.
Ha az SSL titkosítás be van kapcsolva, a nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja olvasni.

Információ, blokkolás, törlés
Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül joga van a tárolt személyes adatokkal, azok eredetével és címzettjével, valamint az adatkezelés céljával kapcsolatos információk szabad tárolására, valamint szükség esetén ezen adatok helyesbítésére, blokkolására vagy törlésére. Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a lenyomatban megadott címen, ha további kérdései vannak a személyes adatokkal kapcsolatban.


3. Adatgyűjtés honlapunkon

Sütik
Néhány webhely úgynevezett sütiket használ. A sütik nem károsítják a számítógépet, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a számítógépén tárolnak és a böngésző menti el.

Az általunk használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-sütik”. A látogatást követően automatikusan törlődik. A többi süti az eszközén marad, amíg törli őket. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük böngészőjét a következő látogatáskor.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékozódjon a sütik beállításáról, és csak egyes esetekben engedélyezi a sütik használatát, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését, amikor a böngésző bezárul. Ha a sütik le vannak tiltva, a webhely funkciói korlátozottak lehetnek.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához vagy az Ön által igényelt bizonyos funkciók ellátásához (például bevásárló kosár funkció) szükséges sütik a "Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO" szerint vannak mentve. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a cookie-k tárolása szolgáltatásai technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Amennyiben más sütik (például a szörfözés viselkedésének elemzésére szolgáló sütik) tárolódnak, ezekkel külön foglalkozunk ebben az adatvédelmi nyilatkozatban.

Szerver naplófájlok
A weboldal szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:
    Böngésző típusa és verziója
    Használt operációs rendszer
    Hivatkozó URL
    A hozzáférő számítógép gazdaneve
    A szerver kérésének ideje
    IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.
Az adatfeldolgozás alapja a "Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO", amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását a szerződés vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése érdekében.

4. Beépülő modulok és eszközök

Google Maps
Ez a webhely egy API-n keresztül használja a Google Maps térképszolgáltatást. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
A Google Maps funkcióinak használatához el kell mentenie IP-címét. Ezt az információt rendszerint továbbítják az USA-ban lévő Google szerverre, és ott tárolják. Az oldal szolgáltatója nincs befolyással az adatátvitelre.
A Google Maps használata az online ajánlataink vonzó bemutatásának és a weboldalon feltüntetett helyek megtalálásának megkönnyítésének érdekében áll. Itt is a "Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO" leírásának megfelelően jártunk el.
A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Google reCAPTCHA
A "Google reCAPTCHA" -ot (a továbbiakban "reCAPTCHA") használjuk weboldalainkon. Ezt a szolgáltatást a Google Inc. nyújtja, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

A reCAPTCHA segítségével ellenőrizhetjük, hogy a weboldalunkon (például egy kapcsolatfelvételi űrlapon) megadott adatokat ember vagy egy automatikus program vitte-e be. Ehhez a reCAPTCHA különféle jellemzők alapján elemzi a webhely látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a webhely látogató belép a webhelyre. Az elemzéshez a reCAPTCHA különféle információkat (például IP-címet, a látogató mennyi ideig tartózkodását a webhelyen, vagy az egér mozgatását a felhasználó által) kiértékeli. Az elemzés során összegyűjtött adatokat továbbítják a Google-nak.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben zajlanak. A webhely látogatói nem értesítik arról, hogy ilyen elemzésre kerül sor.
Az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy megvédje webhelyét a visszaélésekkel való automatikus feltérképezés és a spam ellen.

A Google reCAPTCHA-ról és a Google adatvédelmi politikájáról további információt a következő linkeken talál: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ és https://www.google.com/recaptcha/intro/. android.html.

 

5. A közösségi hálózatok részletesen

XING
Van profilunk a XING-nál. A szolgáltató a XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részleteket az XING adatvédelmi nyilatkozatában találja meg:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.